Vem ska ta hand om oss? Om ideellt socialt arbete och statens ansvar

14.00 – 15.15 Östra salen

Akutboenden för våldsutsatta kvinnor, fritidsgårdar för HBTQ-ungdomar och språkstöd. Det finns många exempel på föreningar som ägnar sig åt socialt arbete. Kan vi ta hand om oss själva? Panelsamtal om socialt arbete, civilsamhällets roll och statens ansvar. Vad finns det för fördelar och problem med självorganisering i en tid då offentlig sektor skärs ned? Hur ska offentliga institutioner och civilsamhälle förhålla sig till varandra?

Sofia Karlsson (fd ordförande i Sveriges förenade studentkårer och en av Fi:s grundare) leder ett samtal mellan Jojo Stenberg (från RFSL:s fritidshäng Egalia) Basar Gerecci från Megafonen och Anna Stendin (Linje 17).

Advertisements